Home

Phanos Fund Management BV is opgericht op 28 januari 2009 en gespecialiseerd in het initiëren, structureren en beheren van vastgoedfondsen en wijnfondsen. In het verleden hebben wij fondsen geïntroduceerd zoals Phanos REIT N.V., Villa Loggio Wine Estate Fund C.V. en diverse private placements.

Met de curator van Phanos N.V. was geen overeenstemming is bereikt over de overdracht van o.a. de volgende internetsite: www.phanosfundmanagement.nl en www.phanosreit.nl, daarom heeft Phanos Fund Management BV deze internetsite geactiveerd.

Informatie voor beleggers

Op grond van artikel 4:46 Wft dient een beheerder te beschikken over een website, voor nader informatie verwijzen wij naar de AFM-website waarin kort de informatieverstrekking door een beheerder van een beleggingsinstelling uiteen is gezet: http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/informatieverstrekking

Informatie voor beleggers in Phanos REIT NV

 

Onder het menu Phanos REIT NV vindt u diverse historische informatie over Phanos REIT NV. Op dit moment wordt er gewerkt aan extra informatie vanwege het faillissement van Phanos NV. Het eerste verslag van Phanos Fund Management en Phanos REIT NV is gepubliceerd en beschikbaar in de download sectie van deze site. Gestreeft wordt om periodiek de beleggers te informeren inzake de voortgang van de ontwikkelingen van het beleggingsfonds.
Beleggers in Phanos REIT NV kunnen hier de fiscale jaaropgave downloaden van de waarde van certificaten van hun deelnemingen in Phanos REIT NV.
PDF Document (55.6 kB)

DISCLAIMER PHANOS FUND MANAGEMENT BV

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiële producten, een (beleggings)advies of financiële dienst. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Phanos Fund Management BV niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Phanos Fund Management Bv, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).