Disclaimer

De website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Phanos Fund Management BV streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Phanos Fund Management BV kunnen geen rechten ontleend worden.

Phanos Fund Management BV behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Phanos Fund Management BV is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Phanos Fund Management BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Phanos Fund Management BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.

 
DISCLAIMER PHANOS FUND MANAGEMENT BV

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiële producten, een (beleggings)advies of financiële dienst. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Phanos Fund Management BV niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Phanos Fund Management Bv, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).