Phanos REIT NV

Het Vastgoedfonds

BELANGRIJKE INFORMATIE: Op 2 november 2012 heeft de algemene vergadering van aandeelhourders besloten om het fonds te liquideren. Zie ook de brief onder Downloads.

Phanos Real Estate Investment Trust NV (Phanos REIT NV) is op 24 september 2009  opgericht. Phanos REIT NV (‘de vennootschap’) is een closed-end fiscale beleggingsinstelling, door middel van deelnemingen zal Phanos REIT veelal indirect investeren in deelnemingen en indirect investeren in de ontwikkeling van (huur)woningen.

Na sluiting van de inschrijving heeft de vennootschap direct danwel indirect beleggingen verworven. Per 31 december 2012 bedraagt het door beleggers ingebracht kapitaal € 3.654.000 (2011: € 3.654.000).

Bij het van start gaan van het beleggingsfonds bevond het consumenten- en beleggervertrouwen zich op een historisch dieptepunt. Dit betekende een grote uitdaging voor Phanos REIT NV en moest er hard worden gewerkt aan een vergroting van het belegd vermogen. Gezien het feit dat Phanos N.V. en dochterondernemingen van Phanos N.V. in staat van faillissement verkeren, is het niet waarschijnlijk dat Phanos REIT N.V. additioneel vermogen zal aan trekken.

Aangezien Phanos NV en haar dochteronderneming medeparticipanten zijn in de projecten, kan op dit moment geen uitsluitsel worden gegeven over realisatie en gevolgen. Op dit moment zijn wij in afwachting van informatie van de curator van Phanos NV en haar dochtervennootschappen.

 

De informatie op de website is nadrukkelijk geen aanbod om deel te nemen in Phanos REIT NV. Een dergelijk aanbod vindt uitsluitend plaats door middel van het prospectus, welke op deze website beschikbaar is gesteld. Slechts de inhoud van het prospectus is bindend. Hierin worden zowel de kansen als de risico's uitgebreid beschreven. Aan de informatie op deze website over Phanos REIT NV kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De beheerder van beleggingsfonds Phanos REIT NV is opgenomen in het register van de AFM en heeft een vergunning als beheerder op grond van de Wft.