Cookies

Phanos Fund Management BV. maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw eigen computer uw surf gedrag opslaan. Dit heeft verschillende functies; zo kan Phanos Fund Management BV.nl o.a. bijhouden hoeveel bezoekers de site op een dag heeft en welke websites verder populair zijn onder onze bezoekers. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Ze onthouden dus geen persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze website verleent de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies. Phanos Fund Management BV hanteert een strikt privacy beleid, eveneens met betrekking tot cookies. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

DISCLAIMER PHANOS FUND MANAGEMENT BV

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiële producten, een (beleggings)advies of financiële dienst. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan Phanos Fund Management BV niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Phanos Fund Management Bv, haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).