Phanos Fund Management

Phanos Fund Management BV is een beheerder van beleggingsinstellingen die zich richten op investeringen in o.a. vastgoed en agrarische bedrijven. Phanos Fund Management is opgericht in januari 2009 met als doel vastgoedbeleggingen aan te bieden in de vorm van beleggingsinstellingen met een goed rendement.

Voor het aanbieden van rechten van deelnemingen in een beleggingsinstelling dient op grond van artikel 2:65 Wft een vergunning door de AFM te worden afgegeven. Beleggingsinstellingen kunnen de vorm hebben van een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds. De beheerder van de beleggingsinstelling heeft de vergunningplicht. Alleen als een beleggingsmaatschappij zelf geen beheerder heeft dient de beleggingsmaatschappij zelf over een vergunning te beschikken.

Phanos Fund Management B.V. is als beheerder van beleggingsinstellingen geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en heeft een vergunning op grond van artikel 2:65 Wft.

Zie ook het register beleggingsinstellingen op: www.afm.nl