Phanos Fund Management

Phanos Fund Management BV is opgericht op 28 januari 2009.

Phanos Fund Management BV is gespecialiseerd in het initiëren, structureren en beheren van vastgoedfondsen en wijnfondsen. In het verleden hebben wij fondsen geïntroduceerd zoals Phanos REIT N.V., Villa Loggio Wine Estate Fund C.V. en diverse private placements.

Informatie voor beleggers

Op grond van artikel 4:46 Wft dient een beheerder te beschikken over een website, voor nader informatie verwijzen wij naar de AFM-website waarin kort de informatieverstrekking door een beheerder van een beleggingsinstelling uiteen is gezet: http://www.afm.nl/nl/professionals/regelgeving/informatieverstrekking